wpff48b58a.png
wp492d9377.png
wp5a0d7bf3.png
wp62cce658.png
wp43081a7d.png
wp2d361c85.png
wp955540eb.png
wp9b1df097.png
wpff48b58a.png

© 2008 M-Coach             Ontwerp Hans Weeda

Speciaal voor MBO en HBO hebben we een aantal trainingen en workshops ontwikkeld die aansluiten bij de kerntaken zoals genoemd in het Bron document Leren, Loopbaan en Burgerschap.

Te denken valt dan aan week trainingen waarbij er ruimte is voor docenten voor persoonlijke gesprekken en als rode draad een training waarbij leerdoelen en plezier met elkaar verweven worden.

Hier onder een voorbeeld uit de verschillende trainingen die wij aanbieden.

 

Een week training kan bestaan uit het thema Breaking News, waarbij de rode draad het maken van een krant is.

Begonnen wordt met een workshop van 2 uur waarbij op een luchtige manier kennis gemaakt wordt met eigen vaardigheden met betrekking tot communiceren. Hierna gaan ze de nieuwe en bestaande vaardigheden oefenen door een redactie team samen te stellen en aan de hand van gekozen thema’s buiten op straat interviews af te nemen.

Met deze interviews en achtergrondinformatie van internet gaat een krant gemaakt worden. Een deel van de groep krijgt een op Martial Art gebaseerde workshop over vaardigheden waardoor je beter in balans bent en beter je doelen kunt halen. Het actieve deel krant maken kan begeleidt worden door een eigen docent of een M-Coach trainer. Over het maken van de krant en de workshops moet een Powerpoint presentatie gemaakt worden. De studenten volgen nog een workshop Whats your Talent, een energiek spel over hun talenten.

De week wordt afgesloten met een presentatie over het maken van de krant, de gekozen thema’s en de workshops.

 

wp94841352_0f.jpg wpfaf1d7b7_0f.jpg wp92c85527_0f.jpg